Provincie Friesland

In de onderstaande gemeentes van de provincie Friesland verzorgt Crematie Directregelen goedkope crematies. 

Achtkarspelen
Ameland
Het Bildt
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadeel
Franekeradeel
De Friese Meren
Harlingen

Heerenveen
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Littenseradeel
Menaldumadeel
Ooststellingwerf
Opsterland

Schiermonnikoog
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Tietjerksteradeel
Vlieland
Weststellingwerf